Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse koduleht on suletud.

MEPÜ kohta käiv info on kättesaadaval Märjamaa valla kodulehel: https://marjamaa.kovtp.ee/et/tutvustus1 ja Facebookis: https://www.facebook.com/mepykad/